UpWord English

O nás

Naše nové webové stránky byly spuštěny, zde je odkaz:

http://hanspaulka.upwordenglish.cz/

 

 

UpWord English je ucelený vzdělávací systém, který přináší kvalitní jazykovou výuku do státních základních škol v České republice. Vychází z přesvědčení o velmi dobrém základním školství v České republice, do kterého dosazuje výuku anglického jazyka a výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce. Programy doplňují české kurikulum a ŠVP na jednotlivých školách o jazykovou výuku a zároveň zapojuje principy CLIL (Content and Language Integrated Learning – tj. výuka jazyka současně s výukou předmětu).

Výuku anglického jazyka a předmětů v AJ zajišťují rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním, u předškolních dětí a mladších školních dětí (první, druhá a třetí třída) je k dispozici český asistent s angličtinou na velice dobré úrovni. V současné době systém UpWord English pokrývá výuku předškolních dětí a školních dětí od 1. do 9.třídy.

Celý projekt zajišťuje společnost Rivenhill, s.r.o.

přehled jednotlivých programů

ELF - program pro předškoláky English Learning and Fun. Cílem je, aby děti získaly dobrou zkušenost s angličtinou, na které budou později stavět dál. Výuka probíhá dvakrát týdně 2 hodiny, celkem tedy 4 hodiny týdně. Vyučuje rodilý mluvčí a asistent.

Stage 1 - program pro děti v 1. a 2. třídě. Děti studují 4 až 6 hodin týdně. Vyučuje rodilý mluvčí a asistent. Na konci 2. třídy se děti dostanou na úroveň A1.

Stage 2 - program pro děti od 3. do 5. třídy. Děti studují 5 až 7 hodin týdně. Ve třetí třídě ještě je při vyučování přítomen český asistent, ale nemusí zde být pravidelně. Děti se tak připravují na 4.třídu, kde jsou již bez asistenta. Od 4. třídy vyučuje jen rodilý mluvčí. Na konci 5. třídy se děti dostanou na úroveň A2/B1.

Stage 3 - program pro děti od 6. do 9. třídy, v rozsahu 5 až 7 hodin týdně. Vyučuje rodilý mluvčí. Na konci 9. třídy se děti dostanou na úroveň B1/B2.


  

Filozofie programu

Naším cílem je pomoci vybudovat základ pro novou generaci našich dětí tak, aby se pro ně angličtina stala druhou přirozeností. Program v sobě spojuje tradičně silné stránky českého systému vzdělávání s nejlepšími vzdělávacími přístupy, kulturními charakteristikami a praktikami ze zemí, kde je angličtina mateřským jazykem. Náš program dětem v mladším školním věku poskytne pozitivní zkušenost s jinými tradicemi a kulturami a vtiskne jim pozitivní přístup jak k sobě samým, tak k lidem, ostatním kulturám.
 
Přínosem tohoto programu je výuka anglického jazyka nenásilnou formou, která napodobuje učení mateřského jazyka v dětství. Žáci se neučí jednotlivá slovíčka a izolované výrazy, ale prostřednictvím činností vnímají a přijímají jazyk v jeho celku. Děti tak získají pevný jazykový základ, který jim v budoucnu umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími. Budou schopni komunikovat v běžných životních situacích a angličtina se stane jejich přirozeným dorozumívacím prostředkem.
 

V čem je UpWord English unikátní

  • Je odpovědí na rostoucí zájem o komplexní a efektivní programy výuky angličtiny
  • Je to cenově dostupná alternativa soukromým školám s výukou pouze v angličtině
  • Přichází k dětem na jejich základní školy a výuku angličtiny integruje se vzdělávacími programy dané školy
  • Je propojován s ŠVP (školním vzdělávacím programem) na každé škole, kde je realizován.

 

UpWord English exists to develop capable  
  creative  
  confiden learners of the English language.

 

    

Stage  Stage 
TOPlist